за нас . нашата мисия . услуги . клиенти . референции . работа . контакти
Лого на SAKAR POWER

Лого SAKAR POWER

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, изграждане на фотоволтаични системи (производство на електрическа енергия от прякото преобразуване на слънчева светлина).