за нас . нашата мисия . услуги . клиенти . референции . работа . контакти
Лого на ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ

Лого ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ

Дрогерия - дейност - търговия с билки , препарати на билкова основа; лекарствени препарати, без рецепта; витамини и минерални препарати; хранителни добавки; галено-фасовъчни препарати и субстанции ; хомеопатични лекарствени средства; козметика; детски храни и други консумативи; превързочни материали; препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация ; медицински, хигиенни пособия и медико-санитарни материали и други стоки имащи значение за здравето.